Μετάβαση στο περιεχόμενο
 

 


  Επιστροφή

  Η Γνώμων Πληροφορικής υλοποιεί έργο για το Υπουργείο Υγείας της Μάλτας.

  Η Γνώμων Πληροφορικής υλοποιεί έργο για το Υπουργείο Υγείας της Μάλτας.

   

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 04 Μαρτίου, 2013

  Συνεχίζοντας με επιτυχία τις δράσεις της εκτός Ελλάδας, η Γνώμων Πληροφορικής μετά από ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό υπέγραψε σύμβαση με την Υπηρεσία Πληροφορικής της Μάλτας (Malta Information Technology AgencyMITA), το φορέα υλοποίησης των δράσεων πληροφορικής του Υπουργείου Υγείας της Μάλτας.

  Το έργο αφορά τη δημιουργία του Εθνικού Σημείου Ηλεκτρονικής Υγείας της Μάλτας σύμφωνα με τα πρότυπα του epSOS. Κύριος σκοπός του είναι η παροχή υπηρεσιών διασυνοριακής υγείας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πρόσφατη κοινοτική οδηγία 24/11/ΕΚ για την παροχή υπηρεσιών διασυνοριακής υγείας στην Ευρώπη.

  Πιο συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Πληροφορικής της Μάλτας αξιοποιεί την εμπειρία της Γνώμων Α.Ε. στη δημιουργία εφαρμογών για τη διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων στην Υγεία βάσει του διεθνούς ανοικτού προτύπου HL7 CDA R2. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει στοιχεία ιατρικού φακέλου των πολιτών της σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο epSOS (25 Ευρωπαϊκές χώρες), μεταφρασμένα στις αντίστοιχες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, δύναται να δέχεται ιατρικά περιστατικά ξένων υπηκόων των αντίστοιχων ευρωπαϊκών κρατών στο νοσοκομείο Mater Dei της Μάλτας.

  Με τη λειτουργία του συστήματος, η Μάλτα θα έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει τις κοινοτικές της υποχρεώσεις όσον αφορά την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας περί διασυνοριακής υγείας. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η Μάλτα μαζί με την Ιρλανδία έχουν το μεγαλύτερο δείκτη συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό δίκαιο.

  Η Γνώμων Πληροφορικής λειτουργεί ως τεχνολογικός πάροχος στο έργο epSOS καθώς έχει υλοποιήσει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα σημαντικό μέρος των πληροφοριακών υποδομών που καθιστούν δυνατή τη διασυνοριακή παροχή ιατρικής περίθαλψης μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες του διαδικτύου, της διασφάλισης του ιατρικού απορρήτου και των διεθνών κωδικοποιήσεων και προτύπων. Το λογισμικό που έχει δημιουργήσει έχει πιστοποιηθεί για τη λειτουργία και την ποιότητά του από τον ανεξάρτητο φορέα ΙΗΕ για το έργο epSOS.

  Η Γνώμων Πληροφορικής είναι μέλος του HL7 Hellas, του ΙΗΕ Europe και της ανοιχτής κοινότητας εταιριών που υποστηρίζουν τη διασυνοριακή υγεία σε όλη την Ευρώπη.

   

  Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις:
  Δρ. Αλέξανδρος Μπέρλερ,
  Διευθυντής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Γνώμων Πληροφορικής Α.Ε.
  2310 804150    a.berler@gnomon.com.gr