Μετάβαση στο περιεχόμενο
 

 


  Επιστροφή

  Κλινικές εφαρμογές της λύσης διαχείρισης ασθενών με διαβήτη τύπου 2

  Θεσσαλονίκη, 4 Φεβρουαρίου, 2019 – Η προσφορά, της οποίας ηγείται η ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε., ύψους 756.000,00 ευρώ προκρίθηκε με την υψηλότερη βαθμολογία στην τελική φάση της δράσης Proempower με στόχο τη κλινική πιστοποίηση της λύσης σε τέσσερις χώρες και 200 ασθενείς. Η ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ανέπτυξε  την λύση σε συνεργασία με διακεκριμένους συνεργάτες στο χώρο της διαχείρισης του διαβήτη στην Ευρώπη. Η κοινοπραξία DM4all, στην οποία ηγείται η ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε αποτελείται από το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ελλάδα), την ERC SA από την Τουρκία, την Promptly Lda από την Πορτογαλία, τη Medisanté AG από τη Ελβετία και την  GPI SpA από την Ιταλία (https://proempower-pcp.eu/pcp-contractors/dm4all.html).

  Ο Διαβήτης είναι μία χρόνια ασθένεια που επηρεάζει 9.1% του ενήλικου πληθυσμού της Ευρώπης σύμφωνα με τον άτλαντα του διαβήτη της IDF (International Diabetes Federation) με μία αυξητική τάση στο 10,7 % του πληθυσμού μέχρι το 2040. Οι ασθενείς με διαβήτη απαιτούν όχι μόνο αποτελεσματική θεραπεία, αλλά συνέχεια στην περίθαλψή τους, καθώς και επαρκή πληροφόρηση και υποστήριξη, ώστε να μπορέσουν να αυτο-διαχειριστούν την ασθένειά τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

  Με την εφαρμογή της λύσης DM4all σε μεγάλη κλίμακα, η ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. φιλοδοξεί να αναβαθμίσει την αλυσίδα αξίας στην υγεία με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων, εγκαινιάζοντας μία νέα αλυσίδα αξίας δεδομένων, με στόχο τη βελτίωση της συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων στη διαχείριση του διαβήτη (ασθενείς, επαγγελματίες υγείας, φροντιστές, συγγενείς, αγοραστές υπηρεσιών υγείας και την πολιτείας). Η λύση βασίζεται σε ισχυρές βάσεις ανταλλαγής δεδομένων και διαλειτουργικότητας που επιτρέπουν τη συνεχή και ασφαλή επικοινωνία ανθρώπων, λογισμικού και ιατρικών συσκευών. Στόχος τη λύσης είναι η ενσωμάτωση των βέλτιστων δυνατών εργαλείων που θα επιτρέπουν την αυτοδιαχείριση των ασθενών καθώς και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

  Το πρότυπο σύστημα του DM4all θα δοκιμαστεί κλινικά σε μία περίοδο 16 μηνών σε 4 κέντρα αναφοράς του διαβήτη στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στη Τουρκία στο νοσοκομείο Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi σε συνεργασία με το υπουργείο υγείας της Τουρκίας, στην Ιταλία στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II στη Νάπολη, στην Ισπανία στην περιοχή της Μούρθια  (Servicio Murciano de Salud) και στην Πορτογαλία στο κέντρο Santa Casa da Misericórdia da Amadora στη Λισαβόνα με την υποστήριξη του κρατικού φορέα ηλεκτρονικής υγείας  Servicos Partilhados do Ministerio de Saude (SPMS) του υπουργείου υγείας της Πορτογαλίας. Η λύση DM4all αποτελείται από:

  • Ένα υποσύστημα διαλειτουργικότητας (ΑΡΙ) βασισμένο στα πρότυπα  HL7 FHIR και ΙΗΕ integration profiles με σκοπό τη συνεχή και ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων με υφιστάμενες τρίτες εφαρμογές και ιατρικές συσκευές
  • Μία εφαρμογή διαδικτύου και μία εφαρμογή μέσω κινητών συσκευών (mHealth) Mobile Applications για τους τελικούς χρήστες
  • Μία εφαρμογή διαχείρισης του κοινού πλάνου θεραπείας (shared care plan)
  • Εργαλεία κλινικής απεικόνισης
  • Σύστημα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων
  • Μία εφαρμογή εικονικού πράκτορα για την υποβοήθηση των ασθενών στη διαχείριση της ασθένειάς τους
  • Μία εφαρμογή διαχείρισης κωδικοποιήσεων (Dataset Unification Middleware - DUM) και κλινικών εννοιών
  • Ένα σύστημα διαχείρισης κλινικών αποτελεσμάτων του Διαβήτη (Diabetes Patient Outcomes Management System  - PROMs)
  • Μία πύλη διαχείρισης της κοινότητας των ασθενών
  • Μία πλατφόρμα διαχείρισης ιατρικών συσκευών και τηλεπαρακοπούθησης παραμέτρων για το διαβήτη στο νέφος (Internet of Medical Things)
  • Μία υπηρεσία διαχείρισης αλλεπιδράσεων μεταξύ φαρμάκων και δραστικών ουσιών (Drug to Drug Interaction service - DDI)

  Πιο συγκεκριμένα, η λύση DM4all βασίζεται στην πλατφόρμα ehealthPassTM της Γνώμων Πληροφορικής Α.Ε. που επιτρέπει την αδιάκοπη ολοκλήρωση και ανταλλαγή δεδομένων με τρίτες εφαρμογές και εφαρμογές διαχείρισης ιατρικού φακέλου υγείας βάση διεθνών προτύπων (HL7 FHIR, IHE integration profiles, κλπ), τη δημιουργία σύνθετων κλινικών διαδικασιών και κοινών πλάνων θεραπείας, τη συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των ασθενών με τους επαγγελματίες υγείας, παρέχοντας μεταξύ άλλων και τη συγκατάθεσή τους στη διαχείριση των ιατρικών δεδομένων τους, καθώς και την αδιάκοπη ροή πληροφοριών και μετρήσεων από διάφορες ιατρικές συσκευές που λειτουργούν σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους (Internet of medical things).

  Η Γνώμων Πληροφορικής ΑΕ έχει υλοποιήσει στην Ευρώπη πληροφοριακές υποδομές που καθιστούν δυνατή τη διασυνοριακή παροχή ιατρικής περίθαλψης μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών καθώς και τη διαχείριση χρόνιων ασθενιών, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες του διαδικτύου και του mhealth, της διασφάλισης του ιατρικού απορρήτου και των διεθνών κωδικοποιήσεων και προτύπων. Παρόμοια έργα έχουν ήδη υλοποιηθεί ή υλοποιούνται από την Γνώμων Πληροφορικής Α.Ε. εκ μέρους διαφόρων οργανισμών υγείας σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιρλανδία, Μάλτα, Λουξεμβούργο, Βέλγιο και Ελβετία. Η Γνώμων Πληροφορικής Α.Ε. είναι μέλος του HL7 Hellas, του ΙΗΕ Europe και της ανοικτής κοινότητας εταιριών που υποστηρίζουν τη διασυνοριακή υγεία σε όλη την Ευρώπη.

   

  Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις:

  Φανή Μόσχου

  Γνώμων Πληροφορικής Α.Ε.

  2310 804142

  f.moschou@gnomon.com.gr