Μετάβαση στο περιεχόμενο
 

 


  Επιστροφή

  Έργο διασυνοριακής ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) στην Κύπρο για την Γνώμων Πληροφορικής Α.Ε.

  Η Γνώμων Πληροφορικής A.E., ανέλαβε έργο διασυνοριακής ηλεκτρονικής υγείας eHealth, μετά από ανοιχτό διαγωνισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το έργο αφορά το σχεδιασμό και υλοποίηση της διασύνδεσης του συστήματος υγείας της Κύπρου με τις ενιαίες υποδομές ηλεκτρονικής υγείας της ΕΕ που ολοκληρώνονται μέσα από τo πρόγραμμμα CEF (Connecting Europe Framework). Με τον τρόπο αυτόν η Κύπρος θα μπορεί να αποτελεί μέρος ένος ασφαλούς δικτύου που να επιτρέπει την ανταλλαγή συνοπτικών ιστορικών υγείας και ηλεκτρονικών συνταγών φαρμάκων. Πιο συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα αξιοποιήσει την εμπειρία  και τη πλατφόρμα ehealthPassTM Γνώμων ΑΕ για τη διασύνδεση των εθνικών υποδομών της Κύπρου με το εθνικό σημείο επαφής για τη διασυνοριακή υγεία χρησιμοποιώντας διεθνή και ανοιχτά πρότυπα διαλειτουργικότητας. Με τη λειτουργία του συστήματος, η Κύπρος θα μπορεί να παρέχει υψηλής ποιότητας διασυνοριακή περίθαλψη στους πολίτες της που ζουν στο εξωτερικό καθώς και σε πολίτες άλλων Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών που την επισκέπτονται. Επιπλέον, καθώς η Κύπρος είναι ένας τουριστικός προορισμός είναι αναμενόμενο η ανάπτυξη διασυνοριακών υπηρεσιών να επηρεάσουν την οικονομική της ανάπτυξη.

  Η Γνώμων Πληροφορικής ΑΕ έχει υλοποιήσει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα σημαντικό μέρος των πληροφοριακών υποδομών που καθιστούν δυνατή τη διασυνοριακή παροχή ιατρικής περίθαλψης μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες του διαδικτύου, της διασφάλισης του ιατρικού απορρήτου και των διεθνών κωδικοποιήσεων και προτύπων.

  Η Γνώμων Πληροφορικής ΑΕ είναι μέλος του HL7 Hellas, του ΙΗΕ Europe και της ανοιχτής κοινότητας εταιριών που υποστηρίζουν τη διασυνοριακή υγεία σε όλη την Ευρώπη.

   

  Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις:

  Φανή Μόσχου,

  Γνώμων Πληροφορικής Α.Ε.

  ( 2310 804150 *   f.moshou@gnomon.com.gr)